maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00 uur info@bakkerassurantiegroep.nl

Professioneel advies en goed verzekerd in Noord-Nederland begint bij Bakker assurantiegroep

Advies op maat in risico, preventie & zakelijk verzekeren. Hoe groot zijn de risico’s van uw bedrijf? Met oog voor uw bedrijfsvoering en grondige kennis van polissen en voorwaarden brengen wij uw risico’s in kaart. De vraag is: wat kunt u voorkomen en wat moet u verzekeren? Of liever gezegd: wat kúnt u verzekeren?
Bel Bakker assurantieadvies op 0597 76 80 18

Bakker assurantieadvies

Schadeverzekeringen, aansprakelijkheids-verzekeringen, ongevallen-, rechtsbijstand- of zorgverzekeringen voor het MKB en voor particulieren in Noord Nederland. Bakker Boven adviseert u compleet en onafhankelijk.
Bel Bakker Boven op 0597 43 29 29

Bakker Boven assurantiën

Alles op het gebied van inkomens-voorzieningen voor ondernemers en particulieren onder één dak. Duidelijkheid. Zodat u weet wat u kiest. Want uw keuzes van nu hebben grote gevolgen voor de toekomst.
Bel Complex Advies op 0597 43 28 85

Complex Advies pensioenen

Zakelijk risicomanagement van schade, (beroeps-)aansprakelijkheid, ongevallen-, arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand. Zorgverzekeringen en verzuim. Advies en preventie in heel Nederland.
Bel Bakker van der Ploeg op 0597 76 80 07

Bakker van der Ploeg assurantiën

Particuliere en bedrijfsrisico’s op een boerenbedrijf vragen om een heldere blik en verstand van zaken. Zo inventariseren we samen uw situatie. U verzekert alleen de risico’s die u niet kunt of niet wilt dragen.
Bel Bakker Zuidveld op 0597 76 80 06

Bakker Zuidveld agro

Bakker Ganzeveld assurantiën is gespecialiseerd in zakelijk risicomanagement. We leveren u altijd maatwerk. Met ons complete en onafhankelijke advies verzekert u uw bedrijf en uw medewerkers goed.
Bel Bakker Ganzeveld op 0597 43 68 33

Bakker Ganzeveld assurantiën

assurantie advies

Keuring van elektrische installaties
Verzekeraars vragen om regelmatige keuring van elektrische installaties. Was dat eerder vooral NEN 3140, tegenwoordig vraagt men steeds vaker NTA 8220. Deze laatste is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatie-branche. Laat u goed adviseren over de benodigde keuringen. Niet alleen voor de verzekering, maar ook in geval van rechtsgeschillen is het verstandig om de juiste papieren te hebben. Mocht er iets gebeuren en de installatie is niet gekeurd dan is er meestal geen dekking.
Verder lezen
Keuring van elektrische installaties
Verzekeraars vragen om regelmatige keuring van elektrische installaties. Was dat eerder vooral NEN 3140, tegenwoordig vraagt men steeds vaker NTA 8220. Deze laatste is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatie-branche. Laat u goed adviseren over de benodigde keuringen. Niet alleen voor de verzekering, maar ook in geval van rechtsgeschillen is het verstandig om de juiste papieren te hebben. Mocht er iets gebeuren en de installatie is niet gekeurd dan is er meestal geen dekking.
Verder lezen
Asbesthoudende daken
Verzekeraars hebben moeite met het klakkeloos blijven verzekeren van asbesthoudende daken. Immers; bij een calamiteit moeten zij een nieuw dak betalen. Dit terwijl het dak vóór 2024 evengoed vervangen moet worden.
Verder lezen